Takanobu Yoshida – Harukaze | Sofar Sapporto

Takanobu Yoshida – Harukaze | Sofar Sapporto